• bootstrap slider
  • 6

 مفتخريم كه محصولاتمان در ٤٢ كشور، تامين كننده بخشي از مايحتاج زندگي مردم است


نصب دستگاه در بنگلادش

مشتری از شهر کوماسی آفریقا
مشتری از کشور بروندای
بازدید تاجر بورکینافاسو از دفتر غنا